عبدالرحیم ورنوسفادرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرحیم ورنوسفادرانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالرحیم بن محمّدابراهیم ورنوسفادرانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. در چهارشنبه ۲۶ شوال ۱۲۳۷ق نسخه‌ای از کتاب «گلدسته‌ اندیشه» تالیف: محمّدامین وقاری یزدی را به خط نستعلیق کتابت نموده است. نسخه به شماره ۷۲۸۴ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۱۹، ص۷۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۰۱.    


جعبه ابزار