عبدالعلی نجفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالعلی نجفی اصفهانی، از علماء اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عبدالعلی اصفهانی نجفی، از بزرگان علماء و زاهد و عابد و صاحب کشف و کرامات بوده و در قرن سیزدهم هجری می‌زیسته است. وی را تالیفاتی بوده است که پس از مرگش از بین رفته است. وی دایی حاج عبدالمطلب تاجر بوده که حاجی مزبور دایی جدّ مادری مؤلّف احسن الودیعه است.
صاحب عنوان در نجف اشرف در محضر صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری به تحصیل پرداخته و سپس در آن شهر مقدس تدریس نموده است. سیّدابوتراب خوانساری و میرزا محمود بن حسن بن میرزا خلیل طبیب رازی نزد او تحصیل کرده‌اند. وی در حدود سال ۱۳۰۰ق در شهر نجف وفات یافته و مدفون شده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۸.
[۲] موسوی اصفهانی، سیدمحمدمهدی، احسن الودیعه، ج۲، ص۱۷.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۲، ص۷۴۳.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۳، ص۱۱۳۷.
[۵] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۲۶۳.

مرحوم شیخ محمّد امامی خوانساری وی را از احفاد آقا محمّد بیدآبادی نوشته است. سیّدابوتراب خوانساری درباره استاد خود میرزا عبدالعلی اصفهانی گوید:

«انّه کان جامعا للمعقول و المنقول و مصرّحا باجتهاده استاد الکل الشیخ مرتضی الانصاری»
[۶] حسینی یزدی، سیدمحمدعلی و دیگران، دانشمندان خوانسار، ص۳۹۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۸.
۲. موسوی اصفهانی، سیدمحمدمهدی، احسن الودیعه، ج۲، ص۱۷.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکرام البرره، ج۲، ص۷۴۳.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۳، ص۱۱۳۷.
۵. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۲۶۳.
۶. حسینی یزدی، سیدمحمدعلی و دیگران، دانشمندان خوانسار، ص۳۹۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۵۷.    


جعبه ابزار