عبدالغفار بن فتحعلی فریب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالغفار بن فتحعلی فریب اصفهانی، خوشنویس شاعر و ادیب دانشمند در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالغفار اصفهانی متخلّص به «فریب» فرزند فتحعلی، خوشنویس شاعر و ادیب دانشمند در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. در اغلب علوم زمان خود خصوصا طب مهارت داشته و در اصفهان به طبابت مشغول بوده است. خط نستعلیق را نیکو می‌نوشته و بدین مناسبت ابتدا «خطاط» تخلّص می‌نمود سپس آن را به «فریب» تغییر داد.
«رساله‌ای در طب» به عربی و منظومه‌ای در «تشریح» به فارسی نوشته و تا سال ۱۲۸۸ق در قید حیات بوده است.
[۱] هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحا، ج۵، ص۸۲۰.
[۲] هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحا، ج۵، ص۸۲۷.
[۳] بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۲، ص۴۰۴-۴۰۵.
[۴] فرهنگ سه هزار تن از بزرگان و ناموران ایران، ص۸۸۶.
[۵] جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۴۰۹.
[۶] حبیب‌آبادی، پرویزبیگی، تذکره حدیقه الشعراء، ج۲، ص۱۳۷۲.

شعر زیر از اوست:

"این نکویان که به زیبایی و خوبی سمرند ••• حیف و صد حیف کز آیین وفا بی خبرند".

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحا، ج۵، ص۸۲۰.
۲. هدایت، رضاقلی بن محمد، مجمع الفصحا، ج۵، ص۸۲۷.
۳. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۲، ص۴۰۴-۴۰۵.
۴. فرهنگ سه هزار تن از بزرگان و ناموران ایران، ص۸۸۶.
۵. جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۴۰۹.
۶. حبیب‌آبادی، پرویزبیگی، تذکره حدیقه الشعراء، ج۲، ص۱۳۷۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۷۶.    


جعبه ابزار