عبداللّه اصفهانی (عالم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه اصفهانی، از علماء و فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبداللّه اصفهانی، از علماء و فضلای قرن سیزدهم هجری و مؤلّف «ردّ بر رساله جان ولس عیسوی» است. این نسخه به خط مؤلف و به تاریخ ۱۲۶۷ق، به شماره ۱۰۶۵۴ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تهران موجود است.
[۱] طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۳۹۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۳۹۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۰۸.    


جعبه ابزار