عبداللّه بن محمد عبداللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن محمد عبداللّه اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبداللّه بن محمّد بن عبداللّه، از فضلای اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.
وی در جمادی‌الاولی سنه ۱۲۶۶ در دارالسلطنه اصفهان مجموعه‌ای از «تحریر اکر» و «تحریر کتاب المناظر» و «تحریر تکسیر الدّایره» را جهت خود کتابت نموده و این مجموعه به شماره ۵۴۲۸ در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.
[۱] معانی، احمدگلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۸، ص۳۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معانی، احمدگلچین، فهرست آستان قدس رضوی، ج۸، ص۳۶۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۵۲.    


جعبه ابزار