عبیدالله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبیدالله ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌رسته ابوعمرو عبیداللّه بن عمر قطّان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
عبیدالله بن یزید بن ثبیط، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و شهیدان کربلا
عبیدالله بن بشیر، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و شهیدان کربلا
عبیدالله بن عبدالله بن جعفر طیار، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و شهیدان کربلا
عبیدالله بن عباس، نخستین عامل علی (علیه‌السّلام) و فرمانده فریب خورده امام حسن (علیه‌السلام)
عبیدالله بن عبدالله طاهر، از خاندان طاهریان و نویسنده‌ای زبردست و شاعری لطیف‌گوی
عبیدالله بن علی حلبی، صحابی امام صادق (علیه‌السلام)
عبیدالله بن عمرو کندی، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و شهیدان کربلا
عبیدالله بن قیس، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و شهیدان کربلا
عبیدالله بن مسلم بن عقیل، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و شهیدان کربلا
عبیدالله بن یقطر، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و شهیدان کربلا
عبیدالله سندی، از علمای نام‌آور مجاهد هند در قرن چهاردهم هجری/نوزدهم و بیستم میلادی
عبیدالله بن زیاد، اِبْن زیاد، ابوحفص عبیدالله (م ۶۷ق /۶۸۶م)، سردار مشهور امویان و والی خراسان و عراق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار