فتح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففتح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره فتح، چهل و هشتمین سوره قرآن بوده، واقع در جزء بیست و ششم و از سوره‌های مدنی
فتح، موفقیت در نبرد و شکست دشمن به یاری خداوند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار