فقه جعفری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففقه جعفری به فقه شیعه دوازده امامی اطلاق می شود.


وجه تسمیه

[ویرایش]

فقه جعفری، منسوب به پیشوای ششم شیعیان، حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام است.

منشأ

[ویرایش]

منشأ این نسبت، استحکام پایه ها و گسترش فقه شیعه به دست آن حضرت است؛ هرچند تأسیس و پایه گذاری آن به عصر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و امامان پیشین باز می گردد، لیکن پیشوای ششم علیه السلام با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی پیش آمده، نقش بیشتری در نهادینه سازی ارکان و گسترش فروع و ابعاد آن داشتند.
بدین جهت فقه شیعه به عنوان «فقه جعفری» شناخته می شود.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۷۲۱، برگرفته از مقاله«فقه جعفری».    جعبه ابزار