مجتهد متجزی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌مجتهد متجزی به شخص قادر بر استنباط حکم شرعی در بعضی از ابواب فقه اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مجتهد متجزی، مجتهدی است که دارای ملکه اجتهاد می‌باشد، ولی بر استنباط همه احکام شرعی فرعی از منابع آن قادر نیست، بلکه فقط در بعضی از ابواب فقه، قدرت استنباط دارد.

مباحث مورد بحث

[ویرایش]

بعد از پذیرش امکان تجزی در اجتهاد ، از سه مطلب بحث می‌شود:
۱. آیا جایز است که مجتهد متجزی، به رای خود عمل کند یا خیر؟
۲. آیا بر دیگران جایز است به فتوای مجتهد متجزی رجوع کنند؟
۳. آیا مجتهد متجزی می‌تواند منصب قضا را عهده دار شود و آیا حکمش نافذ است؟

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اجتهاد متجزی؛
تجزی در اجتهاد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۶۰۹.    
۲. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۵۸۰.    
۳. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص۱۹۰ تا ۱۹۵.    
۴. إیضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۶، ص ۳۵۶.    
۵. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۶۷.    
۶. الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، سبحانی تبریزی، جعفر، جزء ۳، ص۶۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۹۷، برگرفته از مقاله «مجتهد متجزی».    

رده‌های این صفحه : مجتهد
جعبه ابزار