محمدابراهیم بن عبدالرحیم کلباسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ محمدابراهیم بن عبدالرحیم کلباسی اصفهانی، از علمای معاصر خاندان کلباسی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج شیخ محمّدابراهیم کلباسی فرزند میرزا عبدالرّحیم بن حاج شیخ محمّدرضا بن حاج محمّدابراهیم کلباسی، عالم فاضل محقّق، در ۱۱ شوّال ۱۳۰۲ق در نجف اشرف متولّد شد، سپس به اصفهان آمده، از درس حاج میرزا ابوالحسن بروجردی، سیّدمحمّدباقر درچه‌ای، شیخ محمّدتقی نجفی، شیخ محمّدحسین فشارکی و آخوند ملاّمحمّد کاشانی مستفیض شد، و در قم نزد حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی تحصیل نمود. وی در تهران ساکن بود، و در مسجد محمودیّه اقامه جماعت می‌نمود،

وفات

[ویرایش]

وی سرانجام در شب شنبه ۲۰ ربیع الآخر ۱۳۶۲ق در تهران وفات یافت، و در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه‌السّلام) در شهر ری مدفون شد.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از او است:
۱. افاضات عظیمیّه در آداب شرعیّه؛
۲. التّذکره العظیمیّه، مطبوع؛
۳. تذکره الواعظین؛
۴. تقریرات اصولی درس آقا سیّدمحمّدباقر درچه‌ای؛
۵. خصائص العبّاسیّه در شرح احوال حضرت ابوالفضل العبّاس علیه السلام، مطبوع؛
۶. رساله در اجاره؛
۷. رساله در بیع؛
۸. رساله در اصول دین؛
۹. رساله در تعبیر خواب؛
۱۰. رساله در وصیت؛
۱۱. شرح انموذج زمخشری در نحو؛
۱۲. الفوائد السنّیه، شامل شش رساله، مطبوع؛
۱۳. نجات البشر فی ابواب اثنی عشر، مطبوع.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۲۵-۶۲۶.
[۳] نجفی کلباسی، محمدعلی، احوال حاجی کرباسی و اولادش، ص۹۱-۹۲.
[۴] نجفی کلباسی، محمدعلی، خاندان کلباسی، ص۲۲۴-۲۲۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۶۲۵-۶۲۶.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۴، ص۵۷.    
۳. نجفی کلباسی، محمدعلی، احوال حاجی کرباسی و اولادش، ص۹۱-۹۲.
۴. نجفی کلباسی، محمدعلی، خاندان کلباسی، ص۲۲۴-۲۲۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۰.    


جعبه ابزار