محمدابراهیم کلباسی نجفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ محمّدابراهیم کلباسی نجفی، از علماء و فضلای عالی قدر معاصر است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ محمّدابراهیم کلباسی نجفی بن شیخ علیّ بن شیخ میرزا حسین بن آقا محمّدمهدی بن حاج محمّدابراهیم کلباسی، از علماء و فضلای عالی قدر معاصر است. در سال ۱۳۲۲ق در نجف اشرف متولّد شد، و از سنّ دوازده سالگی به تحصیل علوم دینی پرداخت. سطح را نزد علمای عالی قدر مشکینی و ایروانی، حکمت را نزد آقا شیخ احمد آشتیانی و خارج را در خدمت حاج میرزا حسین نایینی، آقا سیّدابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدّین عراقی طی نمود. وی سال‌ها امام جماعت مسجد حاج آقا رضا همدانی در نجف بود.

آثا و تالیفات

[ویرایش]

ایشان صاحب چندین تالیف ارجمند است که از آن جمله است:
۱. تقریرات درس میرزای نایینی در سه جلد؛
۲. حاشیه بر کفایه الاصول؛
۳. درّه المقال، تقریرات درس آقا سیّدابوتراب خوانساری؛
۴. الصّلاه الیومیّه، مطبوع؛
۵. مناسک حج، مطبوع؛
۶. منهاج الاصول، مطبوع در پنج جلد؛
۷. منهاج التّقوی، شرح بر عروه الوثقی؛
۸. منهاج المتّقین، مطبوع که رساله عملیّه ایشان است؛
۹. نخبه الاحادیث فی الوصایا و المواریث، مطبوع؛
۱۰. هدایه المسترشدین، تقریرات درس فقه آقا ضیاءالدّین عراقی.
این عالم گران مایه در سال ۱۴۰۷ق در نجف اشرف وفات نمود.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۱۸.
[۲] محبوب نجفی، جعفر بن باقر، ماضی النّجف، ج۳، ص۲۳۲.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفّی المقال، ص۱۰.
[۴] کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین العراقیین، ج۱، ص۵۳.
[۵] امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۱۲.
[۶] امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر، ج۳، ص۱۰۶۸.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۶۹.
[۱۲] نجفی کلباسی، محمدعلی، خاندان کلباسی، ص۱۶۴-۱۶۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۱۸.
۲. محبوب نجفی، جعفر بن باقر، ماضی النّجف، ج۳، ص۲۳۲.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفّی المقال، ص۱۰.
۴. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین العراقیین، ج۱، ص۵۳.
۵. امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۱۲.
۶. امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر، ج۳، ص۱۰۶۸.
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۶۹.
۸. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۸، ص۱۳۵.    
۹. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۴، ص۳۶۸.    
۱۰. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۱۸۶.    
۱۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۳، ص۱۵۶.    
۱۲. نجفی کلباسی، محمدعلی، خاندان کلباسی، ص۱۶۴-۱۶۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۶.    


جعبه ابزار