محمدمهدی بن محمدابراهیم کلباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ محمدمهدی کلباسی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی فرزند ارشد حاج محمد ابراهیم کلباسی بود.

تحصیلات

[ویرایش]

دروس دینی را نزد پدرش و سید محمدباقر شفتی معروف به حجه الاسلام خواند و از اکابر شاگردان وی گردید و دختر وی را به عقد ازدواج خود درآورد. او حوزه درسی مهمی‌در مسجد حکیم اصفهان داشت و در زمان پدر و پس از او، از رؤسای علما و مراجع فتوا بود.

فعالیت‌های سیاسی

[ویرایش]

در ۱۲۷۳ ق که نیروهای انگلیسی بندر بوشهر را اشغال کردند وی به همراه برادرش محمدجعفر کلباسی، میرسیدمحمد خاتون آبادی و حاج سید اسدالله بیدآبادی و همصدا با سایر علمای بزرگ ایران بر ضد اشغالگران انگلیسی فتوای جهاد دادند و در نامه‌ای به ناصرالدین شاه قاجار آمادگی خود و مردم اصفهان را در جنگ با اشغالگران اعلام داشتند.
اعتمادالسلطنه درباره او می‌نویسد:«… حاج محمدابراهیم کلباسی که در فقه استدلالی مجلدات بسیار پرداخته و حکیم قاآنی را در مدح قصیده‌ای است غرا..»

آثار علمی

[ویرایش]

وی کتاب‌های بسیار تألیف کرد. از جمله: شرح منهاج الهدایه در هشت جلد که فقه استدلالی است؛ مصابیح الاصول. در نه جلد؛‌ شرح الروضه البهیه، شرح لمعه، در چهار جلد؛ ضیاءالعوالم، ‌در اصول فقه؛ هدایه الطالبین، رساله عملیه.

وفات

[ویرایش]

شیخ محمدمهدی کلباسی در شب چهارم جمادی الثانی ۱۲۷۸ ق درگذشت و در مقبره پدرش در مقابل درب شرقی مسجد حکیم دفن شد.
[۱] گزی برخواری، عبدالکریم بن مهدی، تذکره القبور با دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۵۰۷-۵۰۸۷.
[۲] جناب، میر سید علی، رجال اصفهان، ص۱۱۰.
[۳] جناب، میر سید علی، رجال اصفهان، ص۱۱۶.
[۴] جناب، میر سید علی، رجال اصفهان، ص۱۱۸.
[۵] موحد ابطحی، حجت، ریشه‌ها و جلوه‌های تشیع و حوزه علمیه اصفهان در طول تاریخ، ج۱، ص۴۸۰.
[۶] موحد ابطحی، حجت، ریشه‌ها و جلوه‌های تشیع و حوزه علمیه اصفهان در طول تاریخ، ج۲، ص۴۰۰.
[۷] صنیع‌الدوله، محمد حسن، المآثر و الآثار، ج۱، ص۱۱۸.
[۸] سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. گزی برخواری، عبدالکریم بن مهدی، تذکره القبور با دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۵۰۷-۵۰۸۷.
۲. جناب، میر سید علی، رجال اصفهان، ص۱۱۰.
۳. جناب، میر سید علی، رجال اصفهان، ص۱۱۶.
۴. جناب، میر سید علی، رجال اصفهان، ص۱۱۸.
۵. موحد ابطحی، حجت، ریشه‌ها و جلوه‌های تشیع و حوزه علمیه اصفهان در طول تاریخ، ج۱، ص۴۸۰.
۶. موحد ابطحی، حجت، ریشه‌ها و جلوه‌های تشیع و حوزه علمیه اصفهان در طول تاریخ، ج۲، ص۴۰۰.
۷. صنیع‌الدوله، محمد حسن، المآثر و الآثار، ج۱، ص۱۱۸.
۸. سپهر کاشانی، محمدتقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «محمدمهدی کلباسی».    


جعبه ابزار