مرعشی نجفی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرعشی نجفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدشمس‌الدین محمود مرعشی نجفی، از علمای قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری و پدر ‌آیت‌الله سید‌شهاب‌الدین مرعشی‌ نجفی
سید‌شهاب‌الدین مرعشی‌ نجفی، از علما و مراجع تقلید معاصر شیعه و صاحب کتابخانه مشهور مرعشی نجفی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار