مناسک حج (محشی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمناسک حج تألیف، شیخ مرتضی انصاری از بزرگان فقهای شیعه و متوفای سال ۱۲۸۱ هجری قمری می باشد.


ویژگی‌های کتاب

[ویرایش]

این کتاب را شیخ انصاری ره به زبان فارسی و به درخواست برخی از مؤمنین نگاشته‌اند. شیخ انصاری این کتاب را موافق با احتیاط نگاشته‌اند تا برای همه حتی غیر مقلدین ایشان نیز مفید باشد. لذا این کتاب در زمان حاضر نیز می‌تواند برای عمل حجاج خانه خدا مورد استفاده قرار گیرد.
از دیگر ویژگیهای برجسته این کتاب، حاشیه بزرگان فقهای شیعه بر آن است مانند: میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و سید ابو الحسن اصفهانی.
این کتاب به عربی نیز ترجمه شده است.

شیوه نگارش

[ویرایش]

این کتاب در حقیقت یک نوع رساله عملیه است و شیوه نگارش آن هم به سبک رساله‌های عملیه آن دوران می‌باشد. شیخ انصاری در این کتاب دیگر به استدلال‌های پیچیده و علمی اشاره‌ای ندارد و با زبانی ساده و روان به بیان احکام، واجبات، محرمات و مستحبات حج پرداخته است.

مباحث کتاب

[ویرایش]

مباحث این کتاب در دو باب و یک خاتمه آمده است.
باب اول در اعمال عمره
باب دوم در افعال حج
خاتمه در طواف وداع

تحقیق

[ویرایش]

این کتاب توسط گروهی به سرپرستی حجة الاسلام و المسلمین محمد علی انصاری تحقیق و بررسی شده است.

نسخه‌های خطی

[ویرایش]

۱- نسخه‌ای خوش خط و خوانا که به شماره عمومی ۸۸۶۲
در کتاب خانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.
در حاشیه صفحه اول مهر مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف نیز به چشم می‌خورد.
۲- نسخه شماره مسلسل ۱۰۱۸۸ در کتابخانه حضرت آیة الله نجفی مرعشی ره در شهر مقدس قم.
این نسخه با حاشیه میرزای شیرازی نگاشته شده است.
۳- نسخه چاپی به شماره ۵۱/ ۱۴۴ در کتاب خانه مدرسه فیضیه قم.
این نسخه نیز با حاشیه میرزای شیرازی نگاشته شده است.
۴- نسخه شماره مسلسل ۶۶۴۴ در کتاب خانه حضرت آیة الله مرعشی نجفی ره این نسخه با حاشیه میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی می‌باشد.
۵- نسخه چاپی به شماره مسلسل ۹۶۳۶۸ در کتاب خانه حضرت آیة الله نجفی مرعشی ره این نسخه چاپ مطبعه الآداب در بغداد می‌باشد.
این نسخه همراه فتاوای سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی به چاپ رسیده است.
کتاب مناسک حج شیخ انصاری در عظیم آباد هندوستان با حواشی میرزای شیرازی و در نجف اشرف با حواشی سید ابو الحسن اصفهانی نیز به چاپ رسیده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار مجموعه جامع فقه اهل البیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).جعبه ابزار