میمون (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه میمون ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
میمون، بوزینه، اسمی کلی برای میمون دارای چابکی فوق‌العاده و هوشمندی و زرنگی شگفت‌انگیز
چاه میمون، یکی از چاه‌های عربستان و دارای کاربرد فقهی در باب حج

اعلام و اشخاص
میمون بن قیس، با تخلص ابوبصیر، از مشهورترین شاعران طبقه‌ اول در جاهلیت و یکی از اصحاب معلقات نه‌گانه
میمون بن مهران، میمون بن مهران، رقی جزری، کنیه‌اش ابوایوب، از والیان بنی‌امیه و والی جزیره


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار