نصیحت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه نصیحت ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

نصیحت (اخلاق)، از مباحث علم اخلاق، به معنای خیرخواهی و دارای مصادیق متعدد
نصیحت (فقه)، از مباحث فقه، به معنای پند و اندرز و استفاده شده در ابواب مختلف فقهیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار