پیشانی طغیانگران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به گرفتن موی بالای پیشانی طغیان‌گران اشاره شده است.


گرفتن موی بالای پیشانی

[ویرایش]

تهديد انسان طغيانگر به افكندن در جهنّم با گرفتن موى بالاى پیشانی آنان از سوى خداوند:
كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى • كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ • نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ؛چنين نيست كه شما مى‌پنداريد به يقين انسان طغیان مى‌كند، چنان نيست (كه او مى‌پندارد)، اگر دست از كار خود برندارد، ناصيه‌اش (موى پيش سرش‌) را گرفته، و به سوى عذاب مى‌كشانيم. همان ناصيه دروغگوى خطاكار را!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علق/سوره۹۶، آیه۶.    
۲. علق/سوره۹۶، آیه۱۵.    
۳. علق/سوره۹۶، آیه۱۶.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۱۷۰.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۲۰، ص۵۵۳.    
۶. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج۷، ص۵۱۷.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۴۰۱.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۸۰، برگرفته از مقاله «پیشانی طغیانگران».    


رده‌های این صفحه : پیشانی | طغیان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار