چهارشنبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچهارشنبه اولین روز از ایام هفته می‌باشد و از آن به مناسبت در ابواب مختلف فقهی سخن رفته است.


احکام و اعمال شنبه

[ویرایش]

براى روز چهارشنبه اعمال و احکام خاصى ذکر شده است که به مواردى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

← صوم


روزه گرفتن در روز شنبه و نیز به قول مشهور، در سه روز در ماه، یعنى روز پنج‌شنبه دهه اول و سوم و چهارشنبه دهه دوم هر ماه، مستحب است.

← مسافرت


روزهاى چهارشنبه و جمعه، پیش از نماز جمعه، مکروه است.

← حجامت


حجامت کردن در روزهاى سه‌شنبه، چهارشنبه و ظهر جمعه، کراهت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۳۴۷.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۲۶.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۳۱-۳۰.    
۴. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۰۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام،ج‌۱، ص۷۷۹.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | فضیلت ایام
جعبه ابزار