کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:شیخ جعفر بن خضر، معروف به کاشف الغطاء (م ۱۲۲۷ ق).


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب از مهم ترین آثار کاشف الغطاء است؛ کتابی است عمیق و سنگین؛ تا جایی که فهم آن برای بعضی از علما دشوار بوده است. صاحب جواهر فرموده: «کتاب استادم بسیار عمیق است و قادر به شرح آن نیستم». این کتاب فقهی را شیخ در سفر تألیف نموده و به جز قواعد علامه حلی کتابی با خود نداشته است.
این کتاب در سه فن است: فن اول مربوط به اصول اعتقادی مثل توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد است. فن دوم مربوط به اصول فقه است و فن سوم مربوط به فروع فقهی است که از کتاب طهارت شروع می شود و به کتاب جهاد پایان می پذیرد.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب دو جلد به زبان عربی، به همت مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ و منتشر شده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار