گوسفند (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز حیواناتی که در آیات قرآن به آنان اشاره شده، «گوسفند» است.


معرفی گوسفند

[ویرایش]

گوسفند، پستاندارى از راسته سُم‌داران و از گروه نشخواركنندگان است كه جهت استفاده از پشم، شير و گوشتش آن را اهلى مى‌كنند.
[۱] فرهنگ فارسى، ج ۳، ص ۳۴۴۷، «گوسفند».
نر آن را قوچ و ماده آن‌ را ميش و يک ساله آن را برّه گويند.
[۲] لغت‌نامه، ج ۱۲، ص ۱۷۱۰۱، «گوسپند».

در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «ضأن»، «غنم» و «هدى» استفاده شده است. واژه «انعام» كه شامل گاو، شتر و گوسفند است و عنوان مستقلّى مى‌باشد
[۳] به مقاله انعام (قرآن) رجوع شود.
مورد استفاده قرار نگرفت، ولى جهت تكميل اطّلاعات مربوط به گوسفند، در پايان آن به «انعام» نيز ارجاع شد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آب دادن به گوسفند (قرآن)، استخوان گوسفند (قرآن)، اقسام گوسفند (قرآن)، بارداری گوسفند (قرآن)، پشت گوسفند (قرآن)، پیه گوسفند (قرآن)، تغذیه گوسفند (قرآن)، جنین گوسفند (قرآن)، چرای گوسفند (قرآن)، چوپانی گوسفند (قرآن)، خسارت گوسفند (قرآن)، خلقت گوسفند (قرآن)، روده گوسفند (قرآن)، زوجیت گوسفند (قرآن)، فدیه با گوسفند (قرآن)، کفاره با گوسفند (قرآن)، گوسفندداری شعیب (قرآن)، گوسفند قربانی (قرآن)، گوسفندهای موسی (قرآن)، گوشت گوسفند (قرآن)، منافع گوسفند (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسى، ج ۳، ص ۳۴۴۷، «گوسفند».
۲. لغت‌نامه، ج ۱۲، ص ۱۷۱۰۱، «گوسپند».
۳. به مقاله انعام (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۵، ص۶۹، برگرفته از مقاله «گوسفند».    


رده‌های این صفحه : گوسفند | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار