23 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
11
... پی برده می‌شود و حدوسط، افزون بر اینکه علت اثبات ...
12
... آن مقترن بود آن جزء «حدوسط» و این قضیه کبرا و ...
13
... حدود قیاس (اکبر، اصغر و حدوسط) از زواید پرداخته می‌شود ...
14
... از اجزای کبرا؛ 3. اتحاد حدوسط در صغرا و کبرا. گاهی ...
15
... . ... توضیح اصطلاح ... هر گاه استنباط حدوسط در قیاس ضمیر (قیاسی که ...
16
... تکرار حدوسط
17
... جامع حدوسط
18
... مجرد خطور مطلوب در ذهن، حدوسط بدون هیچ طلبی حاضر می ...
19
... پی برده می‌شود و حدوسط، افزون بر اینکه علت اثبات ...
20
... موضوع بدیهی است و به حدوسط محتاج نیست و به محض ...
23 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار