23 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
21
... موضوع بدیهی است و به حدوسط محتاج نیست و به محض ...
22
... برهان، قیاس است و قیاس، حدوسط بین حد اکبر و حد ...
23
... سرعت انتقال ذهن به آن حدوسط متفاوت است. کاربرد اصطلاح فطری ...
23 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار