2998 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
21
... (فؤاد آقامصری) حکایت از تسلط وی در این رشته دارد ... دفع سموم بدن، گویای تسلط وی بر علم پزشکی است ... از جمله شعاع السلطنه (فرزند شاه) و قوام الملک (حاکم شیراز ... حکام سخن می‌گوید و تسلط بیگانگان، عدم اجرای احکام ... خواهان مبنی بر عزل قوام السلطنه یکی از مخالفان بنام ...
22
... معروف به ممتازالدوله فرزند مکرم‌السلطنه تبریزی از سیاسیون دوره ... دوره بعد از استعفای احتشام‌السلطنه در اواخر محرم1326 ... . در کابینه اول صمصام‌السلطنه هم‌چنان وزیر مالیه بود ... شدند و جانشین کودتا؛ یعنی قوامالسلطنه مامور تشکیل کابینه شد. ...
23
... بین مظفر فیروز (معاون سیاسی قوام السلطنه) و پیشه وری که به ... خرداد 1325، برای مذاکره با قوام السلطنه و بعضی از وزرا و ... الف ؛ (20) باقر عاقلی، میرزااحمدخان قوام السلطنه در دوران قاجاریه و پهلوی ... ) جعفر مهدی نیا، زندگی سیاسی قوام السلطنه ، تهران 1375 ش ؛ (28) حسن ...
24
... التولیه" و "مقبل‌السلطنه" فرزند "حاج عبدالوهاب اقبال‌السلطان" در سال 1244 ... علی اقبال ... معروف به "اقبال‌السلطنه" فرزند بزرگ‌تر "حاج‌میرزا ... داشت. هم‌چون پدر با "قوامالسلطنه" محشور و دوست بود و ... آزاد شد و سپس به "قوامالسلطنه" تمایل پیدا کرد و در ...
25
... الدوله"، وی فرزند"مورخ السلطنه" و نوه‌ی "میرزا ... فرانسوی که برای تدریس سلطان "احمد شاه" قاجار ... در سال 1331 که "قوام السلطنه" برای بار پنجم به ... یکی از علل سقوط "قوام السلطنه" اعلامیه‌ای بلند بالا ... برای انتقام جویی از "قوام السلطنه"، وی را مجبور به ...
26
... سرپرستی سایکس از سوی نایب‌السلطنه هندوستان، به فرماندهی قوای نظامی ... را تحویل گیرد. ... عدم موافقت قوامالسلطنه ... بدین منظور کلنل فریزر که ... با روی کار آمدن دولت قوامالسلطنه این موضوع به عهده تعویق ... خواهد شد؛ اما دولت قوامالسلطنه که قصد داشت افسران سوئدی ...
27
... در خانواده‌ای از خاندان سلطنتی قاجاربه دنیاآمد. پدرش ... میان سفارت دولت شوروی و قوامالسلطنه برآمد و خواست تا موافقت ... روزه قوام کوشیدند تا پایه‌های سست و لرزان زمامداری قوامالسلطنه را ... تحکیم کنند. قوام با آن‌که ...
28
... استعفا کند. ... نقش قوام السلطنه ... احمد قوام که مدت‌ها به ... تا بتواند بر آنها تسلط یابد و نقشه‌ ... ‌هایی چنین گفتند: «قوامالسلطنه از آزادی‌خواهان به‌ ... و بازی‌های ماهرانه قوام، مقاومت شدید محمدرضا شاه ... نباید در برابر نیروهای مرکزی مقاومت کنند. » ... تغییر ...
29
... ‌ و پاافشاری‌ همسر خود اشرف‌السلطنه ‌موفق‌ به ‌دریافت ‌لقب ‌ ... مخالفان سرسخت اتابک، ‌امین‌السلطان نایب‌السلطنه ایران بوده است. شدت مخالفت ... 1321 در دوران نخست ‌وزیری قوامالسلطنه شهر تهران دچار آشوب و ... سمت بود تا این‌که قوامالسلطنه به نخست‌ وزیری رسید و ...
30
... متحد شکایت کند سفر قوامالسلطنه نخست وزیر به مسکو ... سال 1325 انجام گرفت قوامالسلطنه به عنوان نخست وزیر ... المللی ندارند و به معنی تسلط دوباره استعمار بوده و ... را تسریع خواهد کرد. ... مقاومت در برابر اقدامات شوروی ... که خلیج فارس از سلطه‌جویی قدرت‌های بزرگ ...
2998 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار