204 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
1
... خاک سپرده شد. ... القاب ... آیتالله سید محمد باقر خوانساری دارای القاب متعددی است ... شمار عالمان دین بوده‌اند. آیتالله سید ابوالقاسم خوانساری دارای تالیفات متعدد است و ... نسخه برداری نمود. آیتالله سید محمد باقر موسوی خوانساری از اوایل جوانی تا ...
2
... از آیتالله ملا فتح الله شیخ الشریعه اصفهانی، آیتالله سید محمد کاظم یزدی ، آیتالله ملا ... را از آیتالله میرزا فتاح شهیدی و آیتالله شیخ موسی خوانساری و آیتالله سید ابوالقاسم خویی ...
3
... حکیم عارف و فقیه فرزانه آیتالله سید ابوالقاسم دهکردی راه یافت و از ... ، آیتالله حاج سید محمد هادی میلانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، آیتالله سید ابوالقاسم خویی، آیتالله سید احمد خوانساری ...
4
... آورد و بزرگانی چون آیات سید ابوالقاسم کاشانی، محمد نهاوندی نویسنده ... فی تفسیر القرآن»، سید احمد خوانساری و خطبا و وعاظ ... آن مرحوم شرکت نمودند. آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی بر پیکرش نماز ... دفن گردید. 8 ـ آیتالله سید یونس اردبیلی (1296-1377ق.): ایشان ...
5
... آیتالله سید رضی شیرازی که مورد تایید آیتالله سید جمال الدین موسوی گلپایگانی و آیتالله سید ابوالقاسم ... آیتالله خوانساری بر زمین زد و بعد از اتمام، به استاد سید رضی ... مهدوی کنی، سید رضی شیرازی، سید رضا صدر، باقر خوانساری، لطف الله صافی گلپایگانی ...
6
... چون آیتالله شیخ عبدالکریم حائری، آیتالله سید محمد حجت، آیتالله سید محمدتقی خوانساری، آیتالله محمدعلی ... میرزا محمدتقی شیرازی و سید ابوالقاسم کاشانی، در جنگ جهانی ... ضیاءالدین عراقی، حاج سیدابوالقاسم طباطبائی ...
7
... محمدعلی ادیب تهرانی و شیخ ابوالقاسم نحوی فرا گرفت. پس از ... شاگردان آیتالله سید‌احمد خوانساری ... شاگردان سیدمحمدتقی خوانساری ... شاگردان آیتالله سید محمدرضا گلپایگانی ...
8
... خوانساری ... سید ابوتراب موسوی خوانساری (متوفای 1346 هـ. ق.) فرزند سید ابوالقاسم و نوه سید محمدمهدی خوانساری ... روایت مفتخر گردید. آیت الله سید ابوتراب خوانساری، بعد از وفات استادش سید کوهکمری، مرجعیت ...
9
... نزد آیتالله سید محمدحسن خوانساری (م 1337 ق) ـ برادر مهتر آیتالله العظمی سید احمد خوانساری ـ ادبیات ... محمدرضا مسجدشاهی اصفهانی، حاج شیخ ابوالقاسم کبیر، آیتالله بروجردی، آقا ضیاءالدین ...
10
... سیاست پرهیز داشتند و آیتاللّه سید احمد خوانساری نمونه بارز این طرز ... مثل سید ابوالقاسم خویی و سید عبداللّه شیرازی و سید محسن حکیم ... چنان اهمیتی داشت که سید ابوالقاسم کاشانی پس از شهریور ... 1355 ش. (18) خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث. (19) ...
204 نتيجه يافت شد  (0.11 ثانیه)
جعبه ابزار