92 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... ‌هایی به نام قواعد عربیت، اجماع ، تداخل اسباب، تعارض حقیقت ... داد تا آثار ارزشمندی به جامعه علمی تقدیم نماید؛ آثارش ... قرة العین و سرور النشاتین تلخیص مجموعه ورام جواهر الاثار و جوائز الابرار ... علی الشقی و السعید فضل الجماعه؛ خمس؛ فقه؛ النهریه شرح ...
2
... و چنان‌که از تنبیه ورّام بر می‌آید، ابوالحسن علی ... ) ابن فوطی، عبدالرزاق ابن احمد، تلخیص مجمع الآداب، به کوشش احمد حسینی ... ، مستدرک الوسائل، تهران، 1321ق. (15) ورام بن ابی فراس، تنبیه الخواطر ...
3
... بذیله التلخیص للحافظ الذهبی، بیروت: دارالمعرفة،) بیتا. (27) عبدعلی بن جمعه حویزی ... حسن (37) طبرسی، تفسیر مجمع البیان. (41) طبری، جامع. (42) طوسی، التبیان ... )مسعود بن عیسی ورّام، تنبیه الخواطر و نزهةالنواظر المعروف بمجموعة ورّام، چاپ علی ...
4
... را نوه دختری شیخ‌ مسعود ورّام دانسته‌اند، اما اگر مراد ... ، ورّام بن ابوفراس (متوفی ... احمد قمرویه حائری؛ بهاءالدین ورّام؛ حسن ... ، دانشمند مشهور سنی در كتاب «تلخیص مجمع الاداب فی معجم الالقاب» از ...
5
... بوده‌اند. مادرش دختر شیخ ورّام ابن ابی‌فراس‌ (م 605 ... کتاب‌هایش تصریح نموده «شیخ ورّام» جد مادری اوست، و ... و جد مادری‌ او‌ «شیخ ورّام» (م 605 ق) بوده‌اند ... . سید که همواره پند ورّام در گوش داشت و در ... ترجم او را در کتاب «تلخیص مجمع الآداب» تحت شماره 1774 آورده ...
6
... ‌ نوه دختری ‌ شیخ‌ مسعود وَرّام بوده‌ است‌ و نسب‌ وی ... نظر به‌ تاریخ‌ وفات‌ شیخ‌ ورام در ۶۰۵ق‌/ ۱۲۰۸م‌ و سال ... نیز با مقایسه طبقه شیخ‌ ورام با طبقه ابن‌ ادریس‌ ... ‌، ۱۳۴۲ش‌. (۶) عبدالرزاق ابن‌ فوطی‌، ‌ تلخیص مجمع الاداب‌، دمشق‌، ۱۳۸۲ق‌/۱۹۶۲م‌. (۷ ...
7
... تحف العقول حرانی، تنبیه الخواطر ورام، کنز الفوائد کراجکی، الغیبة نعمانی ... در حالی که جوامع پیشین اغلب اقدام به تلخیص و تبدیل کرده ... را تحت یک عنوان بیاوریم و تقسیم روایات را ... ‌شود. ... جامعیت احادیث ابواب ... گذشته از جامعیت کتاب جامع احادیث شیعه ...
8
... فاضله مرحوم ورام و خود جد ... ابن‌ادریس در ظهر روز جمعه، هجدهم شوال سال 5٩٨ه. ... اوقات آب اطراف آن، جمع می‌شد. در سال ... مبلغی که برای این کار جمع‌آوری کرده بودند، کافی ... ، دلیل ما، ١4٢٢ه. ق. * تلخیص مجمع الآداب فی معجم الالقاب، عبدالرزاق ...
9
... با عنوان البرهان السدید و التلخیص و التلخص آثاری تفسیری بوده‌اند ... ‌های صرفاً ادبی به تفاسیر جامع دانست. ... رویکرد انتقادی تألیفات ... در ... عبدالله‌ بن‌ صلت، محمد بن اورمه و محمد‌ بن‌ خالد برقی ... قاهره، 1349ق. (4) خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع ...
10
... و تعلم ... اساس پیشرفت جامعه و دین و ... به جامعه. 7. تقویت محتوای علمی کتاب‌ها. 8. تلخیص مباحثی ... یابد. ما بر این باوریم با شیوه جدید اجتهادی بر ... سویی دیگر، بر این باوریم که شرایط زمان و تحول ... ‌اند. من بر این باورم که امر تدریس، همانند ...
92 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار