23 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... قیاس اقترانی است. ... تعریف حدوسط ... حدوسط همان حد مشترک است که ... حادث است». اخلال در حدوسط باعث اخلال در قیاس می ... ناشی می‌شود. ... شرائط حدوسط ... حدوسط مشروط به دو شرط ... 2. دوم آنکه باید حدوسط تماماً تکرار شود تا بین ... دیوار دوگوش دارد، زیرا حدوسط در هر دو مقدمه عیناً ...
2
... برهان به حسب ویژگی حدوسط در آن بر دو ... حصول نتیجه قیاس حدوسط است، زیرا حدوسط در هر قیاسی علت ... گویند. ... برهان انی ... هرگاه حدوسط در برهانی فقط علت تصدیق ... لمی ... در «برهان لمّ» حدوسط هم علت ذهنی ثبوت اکبر ... آن؛ به بیان دیگر، حدوسط هم واسطه در اثبات ( ...
3
... بوده و به معنای حدوسطِ مفیدِ نسبت ایجابی میان ... اکبر است. ... توضیح اصطلاح ... حدوسط در قیاس به لحاظ موجبه ... می‌شود. در جایی به حدوسط، «جامع» اطلاق می‌ ... انسان حیوان است. هنگامی به حدوسط، «قاطع» گفته می‌ ... به دیگر بیان، چون حدوسط، واسطه برای انتساب اکبر به ...
4
... مطلق قرار دارد که حدوسط در آن، علت ثبوت ... . ... نسبت اصغر به اکبر ... حدوسط در برهان لمّی غیر مطلق ... اول است. در این استدلال حدوسط (بدیهیّ الانتاج بودن) در ... حجت است. در این استدلال، حدوسط (قیاس) در خارج، معلول ... انحلال است. در این استدلال حدوسط نه معلول اصغر (آب) ...
5
... پیدا شود، سپس با طلب حدوسطی که میان آنها تالیفی منتج ... حدود قیاس (اکبر، اصغر و حدوسط) از زواید پرداخته می‌شود ... ، روشن می‌شود آن جزء، «حدوسط» است وگرنه معلوم می‌شود ...
6
... این امر مشترک‌اند که حدوسط در آنها علت وجود اکبر ... ، اما در برهان لمّی مطلق، حدوسط علاوه بر این، علت ثبوت ...
7
... ء دوم حد در برهان نیز حدوسط قرار داده می‌شود؛ بنابراین ... است و هم در برهان، حدوسط واقع شده است. ... نکته ... مراد ...
8
... است از: حد مشترک یا حدوسط، و حدَّین یا طرفین. منظور ... الخمر شهادتش مردود است». فاسق، حدوسط است که در هر دو ...
9
... که ذهن بدون احتیاج به حدوسط، محمول قضیه را برموضوع آن ...
10
... لمّی) کاربرد دارند. حدوسط در قیاس برهانی اگر علت ...
23 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار