54 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
1
... روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات topic/included_in/this:1033 ... الاجتهاد و ...
2
... می‌یابد، خوانساری (د1313ق) در روضاتالجنات خود فصلی نسبتاً گسترده دارد ... . (19) محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، چاپ اسدالله اسماعیلیان، قم 1390ـ1392 ...
3
... ، کلام ، حدیث ، ادبیات، علم رجال و تاریخ عبارتند از: روضات الجنات فی احوال العلما و السادات (مهمترین اثر سید ... خود به یادگار گذاشته است. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات از مهم‌ترین کتاب‌های ...
4
... شرح دیباچه مفاتیح الشّرایع، و مُعترک المقال فی احوال الرّجال به ردّ طریقه ... می‌پرداخت. صاحب روضات الجنّات از مقام علمی و عملی وی تجلیل بلیغی ... فی تراجم العلماء و الادباء، قم 1405. (14) محمدباقر بن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات ...
5
... و خوانساری (م 1313‌ ق) ‌نیز در‌ «روضات الجنات ... الشمل المنظوم فی مصنفی العلم و فرحة الغریّ فی تعیین قبر امیرالمؤمنین ... 11) خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات: فی احوال العلماء و السادات، تحقیق و شرح: محمدعلی روضاتی، مؤسسه دار‌ النشر ...
6
... ، اهل تحقیق و تفکر، خوشنویس و مروج علم و مکتب بود. ... امامیّه ـ از بزرگان علما و در نقل مطالب امین است ... ام. قدس الله تربته و اعلی فی الجنات رتبته. ... فهرست منابع ... بن زین العابدین خوانساری، روضات الجنّات فی احوال العلماء و السادات، چاپ اسدالله اسماعیلیان، قم ...
7
... پایان عمر در تکمیل و تقویت مقام علمی و ادبی او می‌کوشیده ... برجسته ‌ترین عالمان و مدافعان نحله فقهی و حدیثی اخباری و نیز آخرین شخصیت ... ) محمد باقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنّات فی احوال العلماء و السادات، چاپ اسداللّه اسماعیلیان، قم 1390 ...
8
... متکلما شاعراً أدیباً عظیم المنزلة فی العلم و الدین و الدنیا، صنف کتبا. گفتنی ... ، سال 1417. (20) خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، تهران، مکتبة اسماعیلیان، 1390ق. (21 ...
9
... برجسته ‌ترین عالمان و مدافعان نحله فقهی و حدیثی اخباری و نیز آخرین ... جمله علاّمه حلّی، که خدمات ارجمند علمی و عملی دینی داشته و همه ... محمد باقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنّات فی احوال العلماء و السادات، چاپ اسداللّه اسماعیلیان، قم 1390 ...
10
... شرح علامه سیدهاشم توبلی به نام تنبیه الأریب و تذکره اللبیب فی ... بن حسن بحرانی، انوارالبدرین فی تراجم علماء القطیف و الاحساء و البحرین، چاپ محمدعلی ... (۳۰) محمدباقربن زین العابدین خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، چاپ اسدالله اسماعیلیان، قم ۱۳۹۰ ...
54 نتيجه يافت شد  (0.08 ثانیه)
جعبه ابزار