1151 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... علم؛ 3. تعریف عرض؛ 4. بیان عرض ذاتی؛ 5. اقسام عرض ذاتی؛ 6. اقسام واسطه ... از اعراض ذاتی دانسته است. بنابر نظر مشهور، عرضی ذاتی عرضی است که عروض آن بر معروض ... باشد. ... =اقسام عرض ذاتی= ... عرض ذاتی دارای سه قسم است: ذاتی باب ایساغوجی، ذاتی باب برهان ...
2
... و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و ... و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم ... و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم ... و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم ... و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم ...
3
... كه دربارة حالات و عوارض ذاتي و اختصاصي قرآن كريم ... تمامي آنها قرآن است». عوارض ذاتي در اين تعريف كه ... اساس، هر آنچه از عوارض ذاتي و اختصاصي موضوع علم ... قرآني ذكر كرديم، كلمة عوارض ذاتي و اختصاصي را به ... قضايايي است كه بيانگر عوارض ذاتي و مستقيم موضوع آن علم ...
4
... است: ... اصطلاح اول ... عرض ذاتی (مقابل عرض غریب): محمولی عَرَضی که بدون واسطه‌ای ... . ... اصطلاح دوم ... عرض ذاتی (مقابل عَرَض عَرَضی، جوهر ذاتی و جوهر عَرَضی): عَرَضی که نسبت به ...
5
... عرض؛ ص150 عرض بین؛ ص150 عرض خارجی؛ ص150 عرض خاص؛ ص150 عرض ذاتی؛ ص150 عرض عام؛ ص151 عرض ... لازم؛ ص151 عرض مفارق؛ ص151 عرضی؛ ص151 ...
6
... معروف در تفسیر عرض ذاتی ، این است که عرض ذاتی، آن است که ... امر خارجی مساوی را اعراض ذاتی و به واسطه امر ... که در علم، از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود، سازگار ... از تعریفی که مشهور برای عرض ذاتی کرده‌اند، عدول نموده ... را چنین تعریف کرده است:عرض ذاتی، آن است که واسطه ...
7
... در آن علم از اعراض ذاتی آن (موضوع) بحث می ... عَرَض است و مراد از عَرَض ذاتی در اینجا همان عَرَض ذاتی در ... باب حمل و عروض و مقابل عَرَض ... می‌شود. این‌گونه اعراض، عَرَض ذاتی موضوع‌اند؛ بنابراین با ...
8
... عرض ذاتی در اینجا همان عَرَض ذاتی در باب حمل و عروض و مقابل عَرَض غریب ... است. ... عرض ذاتی باب ... موضوع می‌شود. این‌گونه اعراض، عَرَض ذاتی موضوع‌اند؛ بنابراین با اینکه ...
9
... . این که موضوع قضیه تعدادی عوارض ذاتی داشته باشد و یکی از ... گمان رود که این عارض از عوارض همین معروض است در حالی که ... موضوع دارای عارضی، و این عارض خود دارای عارضی باشد و عارض عارض بر موضوع ... حالی که در واقع از عوارض عارض موضوع است. مثلا گفته می ...
10
... ‌ وجودی‌ جسم‌ است‌. همچنین‌ عروض مقادیر تعلیمی‌ (جسم‌ تعلیمی‌) ... که‌ درک‌ این‌ عوارض به‌ عقل‌ عرضه می‌گردد، عقل‌ در ... از عوارض ذاتی آن‌ بحث‌ می‌شود، جسم‌ بودن‌ هم‌ از عوارض ذاتی ... گیرد و مسائل‌ طبیعیات‌ باید اعراض ذاتی مقادیر تعلیمی‌ باشند. ... مرکّب‌ ...
1151 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار