2993 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... وثوق، مهدی قوام، محمد قوام، عبدالله وثوق و قوام السلطنه. ... پیشینه خاندان قوام ... آقامحسن آشتیانی ... 82 سالگی درگذشت. ... حسین قوام تنها فرزند قوام ... قوامالسلطنه در سن 20 سالگی ...
2
... ولایت بفرستد. با ورود قوامالسلطنه به خراسان وضعیت ارزاق عمومی ... شد. ظاهراً دستور توقیف قوامالسلطنه به محمدتقی‌خان پسیان، ... حاکم انتصابی کابینه جدید قوام السلطنه به عنوان والی خراسان ... (13) عاقلی، باقر، میرزا احمدخان قوامالسلطنه، تهران، 1376ش. (14) قائم‌ ...
3
... درگذشت (نریمان‌خان قوامالسلطنه) وزیر حضور لقب قوامالسلطنه گرفت. باقر عاقلی ... 1300) ... نخست وزیری دوم قوام ... قوامالسلطنه در 26 خرداد 1301 به ... تاسیس شد، حزب دموکرات قوامالسلطنه بود که هیچ‌گونه بنیان ... نخستین بار با جناب اشرف (قوام السلطنه) در اروپا ملاقات کرد. ...
4
... برنامه‌ریزی شده در زمان قوامالسلطنه در 1325ش توسط بانک ... ‌شد، مانند افتخارالسلطنه، تاج‌السلطنه، فروغ‌السلطنه (جیران)، بهجت‌الملوک، اقدس ... آمد و در قهوه‌خانه قوامالسلطنه و قهوه‌خانه حاج ... دخترانه زردشتیان، واقع در چهارراه قوامالسلطنه، کوچه شاهرخ، سالن تئاتری ...
5
... وجود آورد. وقتی در 1325 «قوام السلطنه» بنیاد حزب دولتی «دموکرات ... سردار فاخر حکمت، از طرف «قوامالسلطنه» به استانداری کرمان و ... عضو «حزب دموکرات» و سرسپردگان «قوام السلطنه» بودند. سردار فاخر نیز که ... بهار» بود. پنهانی بین «قوامالسلطنه» و سردار فاخر حکمت این ...
6
... تسلیم شاه کرد. شاه بلافاصله، قوام السلطنه را که فردی مورد اعتماد ... ارسنجانی، معاون سیاسی قوام السلطنه در آن زمان و وزیر ... مشخص دینی است. ... حمایت از قوام السلطنه ... دکتر مصدق به گواه یادداشت ... لغو قانون تعقیب و مجازات قوام السلطنه به عنوان مفسد فی ...
7
... سرپرستی ناصرخان قشقایی برای قوامالسلطنه مخابره کرده و مدیران ... و ملامت نخواهیم بود». قوامالسلطنه در پاسخ تلگراف برادران قشقایی ... فرستاده شد. بدین ترتیب قوامالسلطنه بوسیله تلگراف به صورت ... برکناری وزرای حزب توده، قوامالسلطنه برای برچیدن تشکیلات فرقه ...
8
... رجال سیاسی سرشناس در اوائل سلطنت فتحعلی شاه قاجار بود ... آشتیانی" که در اوائل سلطنت"فتحعلی‌شاه" وارد خدمت استیفا ... به سمت وزارت و پیشکاری سلطان حسین میرزا حاکم اصفهان ... "ابراهیم معتمد‌السلطنه" "حسن وثوق" و "احمد قوامالسلطنه" نیز در ...
9
... میرزا محمد قوام‌الدوله و مهرماه خانم عصمت‌السلطنه (دختر ... وثوق‌الدوله و قوامالسلطنه از نخست وزیران عصر قاجار ... از عزل معتمدالسلطنه، "مدحت‌السلطنه" فرماندار شد. ... وفات ... سرانجام ... برگرفته از مقاله «ابراهیم معتمد السلطنه»، تاریخ بازیابی1395/04/27. ...
10
... حزب دمکرات ایران به رهبری قوام السلطنه شد و توانست در آن ... مرکز رفت. در سال 1325 قوامالسلطنه، در مقابل حزب دموکرات آذربایجان ... نیز با استفاده از قدرت قوامالسلطنه و حمایت حزب، کاندیدای کرمان ... کنار گذاردن خالق خود، یعنی قوامالسلطنه خیلی زود دست به کار ...
2993 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار