605 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... میرزا اسماعیل توحید شیرازی ... حاجی قوامالملک شیرازی ... میرزامحمود حکیم شیرازی ... حمیدی شیرازی ...
2
... سال 1288ه. ش در شهر شیرازبه دنیاآمد؛ پدرش عبدالرحمن ... و پس از آن به شیراز نقل مکان نمود. ... تحصیلات ... : «او مباشری میرزا ابراهیم قوامالملک شیرازی، پدرعلی قوام، شوهر اول اشرف را ... برعهده داشت و هنگامی‌ که قوامالملک تصمیم به اعزام پسرش - علی ...
3
... "میرزا حسن مشیر‌الملک" (مشیر‌الدوله بعدی) در ... نویسنده و سردبیر و جهانگیرخان شیرازی با عنوان مدیر و میرزا ... "رحیم چلبیانلو" در آذربایجان و "قوامالملک شیرازی" در فارس را عنوان می ... ‌ای درباره میرزا یوسف اعتصام‌الملک ـ پدر پروین اعتصامی‌ـ در ...
4
... ارتشبدی رسید و علی قوام پسر ابراهیم قوام (قوامالملک شیرازی). فردوست در این ... را انتخاب کرد و علی قوام که چه از نظر ... آید. پسر جم و پسر قوام شیرازی پسند افتادند، چه حاجت ... نمی‌دانم. جم و قوام هر دو در قلهک می ... همدیگر را خوب می‌شناختند. قوام پس از قضیه اسعد (منظور ...
5
... ، از جمله آرام‌گاه خانواده قوامالملک شیرازی با سردری مرتفع. صحن جنوبی ... جمله اهلی شیرازی، فرصت شیرازی، شوریده شیرازی، مهدی حمیدی شیرازی، نظام‌الدین شیرازی، لطف‌علی ... تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز، (شیراز 1354 ش). (77) مهدی بیانی ...
6
... بعدی او "امیرعلی‌اکبرخان" (حشمت‌الملک) "امیر اسماعیل خان" (شوکت ... رابطه شوکت الملک با انگلیسی‌ها ... شوکت‌الملک در قیام " ... از دوستی امیرابراهیم خان شوکت‌الملک علم برخوردار باشند. ... به توصیه رضاخان با دختر "قوامالملکشیرازی" ازدواج کرد تا به ...
7
... داد و آن ترور "قوامالملک شیرازی" بود که به جرم داشتن ... شد. عده‌ای از طرفداران قوام، قاتل را گرفتند و کشتند ... ریخته به فرمانروایی فارس، "علاء‌الملک" را به حکومت اصفهان، "سردار ... به وقوع می‌پیوست تاب مقاومت نیاورد و از نخست‌وزیری ...
8
... مؤیدالدوله، میرزا محمد قوام الدوله و حاجی قوام الملک شیرازی است. خورموجی در ... هنگام نامه‌ای از حکمران شیراز مبنی بر شکایت از ... او را بی درنگ به شیراز بردند. پس از چهل ... بیمار شد و چندی در شیراز ماند و بهبود یافت. ... مواجه شد و مجددا به شیراز فرستاده شد؛ ولی این ...
9
... مسیر شهرستان کازرون به طرف شیراز در حرکت بودند، مامون (خلیفه ... بزرگ بنی هاشم به شیراز رسیدند، حاکم شیراز با آنها به جنگ ... یحیی انصاری ... شیخ یحیی انصاری شیرازی متخلص به «اشراق»، فرزند شیخ ... در سال 1331ق. به تحریک قوام الملک شیرازی و به دست منافقان در ...
10
... در دستگاه حاج محمدمهدی ملک‌التجار مشغول کار شد ... خبر یافت حاج عبدالمحمد ملک‌التجار شوهرعمه وی که ... 1277 به علت مخالفت با قوامالملک شیرازی به تهران آمد ... اهواز و بندر محمره املاک زیادی تدارک دید. حاج محمد ... را مضر به حال مملکت می‌دانست. ... گزارشی ...
605 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار