6670 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... چهارم، از اصطلاحات علم منطق بوده و طرق اثبات ضروب ... چهارم، از اصطلاحات علم منطق بوده و طرق اثبات ضروب ... است از: هيچ حيواني ناطق نيست. دليل خلف: همه ... (صغراي اصل) و هيچ حيواني ناطق نيست (نقيض نتيجه اصل) ؛ ... پس هيچ انساني ناطق نيست. از عکس اين ...
2
... 1331ش‌. (11) عبدالرحمان ‌بدوی، المنطق الصوری و الریاضی‌، کویت‌، 1981م ... 1969م‌. (17) یحیی‌ سهروردی، منطق التلویحات‌، به‌ کوشش‌ علی‌ ... (29) آ. ماکولسکی‌، تاریخ‌ منطق، ترجمه فریدون‌ شایان‌، تهران‌، ... طوسی‌، محمد بن محمد، تجرید المنطق، بیروت‌، 1408ق‌/ 1988م‌. ...
3
... »، «الانسانُ هو کلّ واحدٍ من الناطق»، «الانسانُ هو کلّ واحدٍ من ... الانسانُ هو کلّ واحدٍ من الناطق»، «لیس الانسانُ هو کلّ واحدٍ ... »، «الانسانُ هو لا واحدٌ من الناطق»، «الانسانُ هو لا واحدٌ من ... ‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق). * ...
4
... می‌شود. ... مباحث منطق ... مباحث اصلی منطق عبارتند از: تعریف ... تفتازانی ، تهذیب المنطق ، ضمن الحاشیة علی تهذیب المنطق للتفتازانی ، ... (19) محمدبن محمد فارابی ، المنطق عندالفارابی ، چاپ رفیق العجم ، ... منطق ... فلسفه ... اصطلاحات ...
5
... ‌ بیان‌ می‌شود. مثلاً، ناطق یا نطق ‌، فصل‌ حقیقی‌ انسان‌ ... تهران‌ 1383‌. (13) ارسطو، منطق ارسطو، چاپ‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، ... فرفوریوس‌، ایساغوجی‌، در ارسطو، منطق ارسطو، چاپ‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، ... 1950ـ1953. (34) محمدرضا مظفر، المنطق، نجف‌ 1388/1968، چاپ‌ ...
6
... * گرامی، محمدعلی، منطق مقارن. * خوانساری، محمد، منطق صوری. * شیرازی، قطب ... ‌الدین، درة التاج (منطق). * فرصت شیرازی، میرزا محمد، ... ، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق). * مجتهد خراسانی (شهابی)، ... سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات. * تفتازانی، عبدالله ...
7
... ‌ نخستین‌ او، مانند مفاهیم‌ ناطق و صامت‌، و تأکید ... داعی‌ بعدی‌ در خراسان‌ و مناطق مجاور، امیرحسین‌ بن علی‌ ... ولی‌ تشکل‌ و تعریف‌ جغرافیایی‌ مناطق دوازده‌ ‌گانه دعوت‌ اسماعیلیه‌ بیشتر ... در 6 دوره اول‌ تاریخ‌، «نُطَقا»، یعنی‌ همان‌ پیامبران‌ اولوالعزم‌ ...
8
... امام‌ قائم‌ و هفتمین‌ ناطق تداوم‌ می‌یافته‌ است‌. ... ‌ با نمایندگان‌ اسماعیلیان‌ مناطق دور دست‌، مانند سند ... الدعات‌ مسئولیت‌ انتخاب‌ داعیان‌ مناطق تحت‌ استیلای‌ فاطمیان‌ را نیز ... سرانجام‌، انسان‌ (یا نفس‌ ناطقه) پدیدار شده‌ است‌. برای‌ تطبیق ...
9
... سوم، از اصطلاحات علم منطق بوده و یکی از طرق ... سوم، از اصطلاحات علم منطق بوده و یکی از طرق ... حيوان است و هر انساني ناطق است؛ پس بعضي حيوان‌ ... و هيچ حيواني ناطق نيست؛ پس هيچ انساني ناطق نيست. اين نتيجه ... انسان‌اند، و هر انساني ناطق است؛ پس بعضي حيوان‌ ...
10
... صغرا، از اصطلاحات علم منطق بوده و برای اثبات ضروب ... صغرا، از اصطلاحات علم منطق بوده و برای اثبات ضروب ... ؛ پس بعضى از حيوان‌ها ناطق‌اند. قياس مرکب از ... ‌اند؛ پس هيچ اسبى ناطق نيست». تبديل قياس به ... ‌اند؛ پس هيچ اسبى ناطق نيست». اين قضيه عين ...
6670 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار