122 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
1
... ممیوند از چهار لنگ‌ بختیاری سر به‌ شورش‌ برداشت‌ و نادر شخصاً با ... تمام‌ ایل‌ بختیاری مسلط شود و اختلافات‌ بین‌ چهار لنگ‌ و هفت‌ لنگ‌ را ... ‌ - اقتصادی‌ عشایر کوچنده‌ (1377ش‌)، استان‌ چهار محال و بختیاری، مرکز آمار ایران‌، تهران‌، 1378ش ...
2
... ‌ای‌ گسترده‌ در دو استان‌ چهار محال و بختیاری و خوزستان‌. بامدی‌ از اتحاد طوایف ... ‌های‌ هفت‌ لنگ‌ و چهار لنگ‌ بختیاری «ایل‌راه‌» مشخص‌ و معینی‌ داشتند. شاخه ... ‌های‌ هفت‌ لنگ‌ و چهار لنگ‌ بختیاری اختلاف‌ و جنگ‌ و ستیز بوده‌ است‌. طایفه ...
3
... ‌پرستی و آزادی‌خواهی و اطلاع فراوان از روزگار حال و گذشته ایران و جهان ... به دست مجاهدین آذربایجانی و بختیاری فتح شد و محمدعلی شاه به سفارت ... امیر رفت. با بازگشت از چهار محال و بختیاری در وزارت معارف مشغول شد ... را با عنوان امثال و حکم در چهار مجلد در سال‌های ...
4
... کشور به سمت فرماندار چهارمحال و بختیاری منصوب شد. ‌ در سال ... ‌ ... بختیار آقاخان ... "آقان خان بختیار" در سال 1290ش در چهارمحال و بختیاری به ... " در سال 1305ش در چهار محال و بختیاری به دنیا آمد، تحصیلات ابتدایی ... در سال 1289ش در چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. ‌تحصیلات ...
5
... شهری در استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. ... شهرستان بروجن ... شهرستان ... . (14) نقشه سیاحتی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد (بی تا). ... پانویس ... ... ایران شناسی ... استان چهار محال و بختیاری ... شهرهای استان چهارمحال ...
6
 
7
... و بختیاری است. ... معرفی اجمالی ... بابا حیدر، از دهات استان چهارمحال و بختیاری است ... و ... استان چهار محال و بختیاری ... روستاهای چهارمحال و بختیاری ... روستاهای ایران
8
... ارزنده ایشان، تبلیغ دین و مقابله با انحرافات ضدّ دینی ... از جمله ایشان مدّتی در چهار محال و بختیاری به مبارزه با فرقه ... مختلف خوزستان به ارشاد و راهنمایی مردم، و ترویج شریعت مشغول ... ادبیّات عرب مشغول بود، و شاگردان بافضیلت از محضر او ...
9
... ‌بیگی بختیاری، شاعر و نویسنده ادیب در سال 1324 قمری در چهار محال بختیاری متولّد ... شد. تحصیلات خویش را در مولد خود و اصفهان و تهران ... . شعرای دو قرن اخیر چهارمحال و بختیاری، مطبوع. ... پانویس ...
10
... که بعد از انتخاب بختیار به نخست‌وزیری ... او برخواست و از طرف گروه مخالف بختیار با ... حال گریه گفت که هیچ راه‌حل دیگری برایش باقی نمانده و بختیار ... آخرین شانس بقای رژیم است. چهره درهم‌شکسته و چشمان اشک‌آلود و ... اوپن سوسایتی در حال بازگشت به ایران می ...
122 نتيجه يافت شد  (0.10 ثانیه)
جعبه ابزار